kolmapäev, 2. märts 2016Digitaristu hetkeseisu kirjeldus

Küsimus-teema
Vastus
 1. Asutuse nimi ja küsimustik täitja(d)

Lähte Ühisgümnaasium
Üllar Loks, Reet Rosenberg, Toivo Reitalu                         
 1. Kui palju on asutuses õpilasi ja personali?


506 õpilast ja 50 õpetajat
 1. Milline on digivaldkonna meeskond?

Toivo Reitalu – arvutispetsialist, 
Tiit Helm – infojuht,
Tiit Mauer – HITSA koolitaja
 1. Millised on digivaldkonna koostööpartnerid?


Telia, EeNet, PC-Expert, IT Shop
 1. Kui palju ja millised on asutusel lauaarvuteid, sülearvuteid, tahvelarvuteid?

2 arvutiklassi: 
esimeses arvutiklassis 30 arvutit, 
teises arvutiklassis 20 arvutit.
esimeses arvutiklassis 1 a vanused arvutid, teised arvutiklassis 4 a vanad arvutid
Klassiruumides õpetaja lauaarvutid: 
38 arvutit, läp-topid 5 õpetajal.
Nutitahvlid: 25 komplekt (algklassides).
 1. Millised õpiriistvara lahendusi kasutatakse?

Dataprojektor igas klassiruumis: 
37 dataprojektorit. 
3 dokumendikaamerat, 
3 puutetundlikku tahvlit.
16 robootikakomplekti NXT. 
5 Robotic HomeLab Kit komplekti
 1. Milliseid õpitarkvara lahendusi kasutatakse?

Õppekeskkonnad: getkahoot.com, learningapps.org  õpetaja edu.ee, miksike.ee, koolielu.ee, chemicum.com, mudelid.5dvision.ee, orgaanilinekeemia.ee, prezi.com,filmi.arhiiv.ee,teachertube.com, jt.
Programmidest: Geogebra, T-algebra, SolidEdge, Audacity, Movie Maker, SketchUp, CodeBlocs, LEGO MINDSTORMS Edu NXT, jt.
 1. Millised on põhilised kasutatavad kontorirakendused ja -lahendused?

MS Office 2013
 1. Kui palju on servereid ja milliseid serverlahendusi kasutatakse?

Kasutame Telia veebiserverit kooli kodulehekülje hoidmiiseks.
 1. Milline on traadita andmeside olukord?

WiFi võrk on olemas õpetajatele. Õpilastele kasutamiseks wifivõrk on kooli ühiselamus.
 1. Milline on välise andmeside olukord?

Andmeside Telia 100/100 ühendus. 
Õpilaste kasutuses klassivõrk ja õpetajate võrk on lahutatud.
 1. Milline on andmete varukoopiate loomise korraldus?

Kasutame Googel Drive. 
Teeme varukoopiaid regulaarselt, igas kuus.
 1. Kas ja millised digivaldkonna kordasid ja dokumente on olemas?

Arvutiklasside kasutamine juhend.
 1. Kui suur on digivaldkonna eelarve?

5000 - 7000 .- eu
 1. Millist ja kui palju on õnnestunud leida rahastamist väljaspool haldaja finantseerimist?


 1. Millises ulatuses on digivaldkonna areng kirjeldatud?

Kooli arengukavas on kümmekond lauset.
 1. Millised on suuremad takistused digilahenduste ulatuslikumal kasutuselevõtul?

Võib olla arengukava ja arengustrateegia puudumine.
 1. Millised on ideed takistuste ületamiseks?

Koostada koolile digiarengukava. 
Täpsustada varukoopiate loomise korraldust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar