kolmapäev, 7. oktoober 2015

Meeskonna tutvustus


Üllar Loks
Lähte Ühisgümnaasiumi direktor


Arvutioskustelt iseõppija, oskan seda mida olen rohkem kasutanud (Office pakett, e-kool, Google vahendid, Moodle). Puuduvad süsteemsed arvutioskused, seetõttu on iga uue asja õppimine seotud raskustega. Ma ei oska ka koolitajatele seletada oma tõrke põhjuseid ning koolitajate jutt pole mõnikord mulle arusaadav, kuna puudub teadmine arvutialastest mõistetest.

Reet Rosenberg 

Lähte Ühisgümnaasiumi õppejuht.

Minu arvutikasutaja oskused on iseõppija tasemel. Oskan seda, mida igapäevatöös vajan: ekool, Office, mingil määral Moodle, Google Drive keskkond.


Anneli Kumar

Lähte Ühisgümnaasiumi korraldusjuht 

Arvutialased teadmised jäävad igapäevatöö tasemele: kasutan Office Wordi ja Excelit, e-kooli, Google vahendeid, Power Pointi, varasemalt aktiivselt Moodlet. Algteadmised olen omandanud kursustel, edasi uusi asju peamiselt  iseõppimise teel (elu nõuab). Kui igapäevaselt uusi teadmisi ei rakenda,  siis oskused ununevad kiiresti.   Ei pea end arvutiinimeseks (vahel ei saa arvutiga üldse läbi!), kuid õnneks on olemas abivalmid kolleegid, kes aitavad ja jagavad häid näpunäiteid.
 

Lähte ühisgümnaasiumi tutvustusLähte Ühisgümnaasium on 500 õpilase ja 50 õpetajaga kool.  Kõik kooli hooned on renoveeritud ja kaasaegselt sisustatud. Kooliga ühes kompleksis töötavad Tartu Valla Spordikool  ja Tartu valla Muusikakool.Üle 15 aasta on kool pakkunud õppimisvõimalusi kaugemate piirkondade õpilastele, sest kooli käsutuses on 72 kohaline õpilaskodu.


Oleme uhked, et:
  • meil on õppimist toetav kujundav hindamine  1. ja 2. kooliastmes. Oleme suutnud luua meile sobiva toimiva süsteemi;
  • põhikoolis on loodud ja mehitatud hästi toimiv õpiabisüsteem, kus töötab 7 inimest
  •  (kõneravispetsialist, psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog ja 3 abiõpetajat, kes on ka koos põhiõpetajaga ainetunnis);
  • gümnaasiumis on pikaajaline kogemus uurimistööde juhendamisel,  õpilased on neid teinud ligi 20 aastat;
  • koolil on 2 arvutiklassi kokku 50 arvutiga. Kõik õpperuumid on varustatud arvuti ja projektoriga.
  • 4 õpperuumis saab kasutada interaktiivset tahvlit, 1. kooliastmes on kasutusel tahvelarvutid.


teisipäev, 6. oktoober 2015

Ootused koolitusele ning eesmärgid.

Kuna koolituse pealkiri on piisavalt üldine, siis ei oska koolituselt midagi oodata. Loodame siiski saada kasulikke oskusi digivahendite  kasutamiseks õppeprotsessides ja kooli juhtimises. Loodame ka kaaskoolitatavate headele kogemustele.
Eesmärgid:
  • saada uusi teadmisi ja oskusi;
  • areneda süsteemsemaks;
  • saada e-õppest ja hariduse digipöördest parem pilt;
  • omandada uusi kogemusi kaaskoolitatavatega suheldes.